Uber

By Category :

V súčasnosti nadnárodnú korporáciu založili v roku 2009 Travis Kalanick a Garett Camp. Základnou ideou nového podnikateľského plánu bolo umožniť ľuďom komfortnú a zároveň cenovo dostupnú prepravu.
Realizácia plánu bola veľmi úspešná, dnes totiž Uber operuje vo viac než 150 krajinách a 750 mestách. Celkový počet užívateľov sa odhaduje na viac než 110 miliónov. Približne 15 percent tržieb tvoria letiskové transfery.
Názov sa zo slangovej angličtiny prekladá ako najlepší, ten zas vychádza z nemeckého slova über, čo v preklade znamená nad alebo hore.

řidič

Poskytované služby
Firma primárne umožňuje objednanie transportu osobným automobilom. Predstavuje tak priamu konkurenciu pre klasickú taxislužbu. Za posledné roky sa však pole pôsobnosti rozšírilo aj na dovoz jedla a systém zdieľania bicyklov.
Princíp
Spotrebitelia vlastniaci smartphone si môžu o jazdu zažiadať pomocou mobilnej aplikácie. Žiadosť je následne viditeľná vodičom v sieti. Všetko ostatné závisí na dohode, vrátane výšky a spôsobu prevedenia platby.

uber

Obchodná stratégia
 Šoféri nie sú profesionálni taxikári. Jedná sa o bežných, často zamestnaných ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase používajú súkromný osobný automobil pre účely zárobku. Vzhľadom k tomu, že nemusia mať a tým pádom ani nemajú licenciu na prevádzkovanie taxislužby, ceny sú nižšie. 
Uber je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov ekonomického princípu známeho ako zdieľaná ekonomika. Model je založený na požičiavaní alebo prenájme produktov, ktoré sú pre vlastnú potrebu alebo podnikateľský zámer používané len určitý čas. Vo voľnom čase bývajú požičiavané alebo prenajímané iným subjektom.

Otázka práva
Spoločnosti zamerané na prevádzkovanie taxislužieb sa často voči Uberu vyhradzujú, označujú ho za nelegálny a nebezpečný, pretože vodiči nemajú licenciu a neodvádzajú za to daň. V niektorých krajinách Európy bolo toto podnikanie zakázané (Španielsko) a v niektorých je témou vážnych právnických debát.

Author :