Označenie pneumatiky

By Category :

Dnes už tieto pneumatiky plnené vzduchom poznáme bežne, sú obyčajnou súčasťou dnešných automobilov. No v minulosti tomu bolo inak. Patent na takúto pneumatiku získal už v roku 1888 John Boyd Dunlop, no vynašiel ju už o rok skôr. Vyrobil ju zo záhradnej hadice, no nebola určená pre auto ale chcel zlepšiť jazdné vlastnosti trojkolky svojho syna. Tento patent nebol ale prvý, podobný patent získal už v roku 1845 Robert William Thomson, no v tej dobe ešte neboli vhodné vozidla pre takéto pneumatiky a tak na obidva patenty sa rýchlo zabudlo. Neskôr sa ale už začali vo veľkom vyrábať bicykle a tak Dunlop „znovu“ vynašiel túto pneumatiku a už sa tento vynález uplatnil.

pneumatiky.jpg

Pneumatika sa skladá 3 častí:
Plášť– toto je povinná časť, ktorú obsahuje každá pneumatika
Duša– túto časť majú iba pneumatiky, ktoré obsahujú dušu
Ochranná vložka– ochrannú vložku majú niektoré nákladné autá s pneumatikami s dušou
Plášť pneumatiky
Plášť sa skladá z niekoľkých častí. Základ plášťa tvorí kostra a jej textilné alebo oceľové vlákna sú uložené v pätke pneumatiky a sú upevnené oceľovým drôtom. Hlavný podiel nosnosti kolesa má táto kostra a taktiež je základom pre tvar pneumatiky. Pätka je ďalšou časťou pneumatiky, ktorá má za úlohu prenesenie všetkých síl medzi ráfikom a pneumatikou. Jej ďalšou úlohou je udržanie pneumatiky v ráfiku a jej utesnenie. Ďalšou hlavnou časťou pneumatiky je behúň, ktorý je na povrchu zakončený vzorom, teda dezénom. Na behúň sú nadviazané boky, ktoré túto pneumatiku chránia zboku a zabezpečujú dostatočnú bočnú tuhosť. Pri nízkoprofilových pneumatikách môžeme nájsť na bokoch aj zosílenú časť, ktorá nadväzuje na pätku a okrem ochrany a zosílnia bokov pneumatiky má chrániť aj okraj ráfiku pred jeho poškodením.

penu.jpg

V dnešnej dobe sa stretávame s radiálnymi pneumatikami
Tieto pneumatiky sú tvorené ešte nárazníkom, ktorý je medzi kostrou a behúňom. Nárazník je tvorený taktiež textilnými alebo oceľovými vláknami a zlepšujú pevnosť kostry. Radiálna znamená, že kostra je uložená kolmo na stred osi pneumatiky a nad kostrou je tento nárazník, so šikmo uloženými vláknami. Diagonálne plášte sa používali pri starších autách a pri nich je kostra uložená šikmo, no už bez nárazníka.
Duša
Dušu teda neobsahujú bezdušové pneumatiky, takže sa s ňou nestretnete vždy. Vyrába sa ale z kaučuku alebo butyl kaučuku. Jej tvar je toroidový a má ventil. Úlohou duše je neprepustiť vzduch, ktorý je v nej stlačený. Pre osobné automobily je hrúbka duše 1.5-2 mm a pre nákladné automobily je to 3-4mm.
Ochranná vložka
Ochranná vložka sa montuje do pneumatík pre nákladné automobily, kde hrozí že ráfik poškodí dušu. Táto vložka sa teda vkladá na vonkajší obvod ráfika a má tvar tvarovanej obruče. Obruč zabezpečuje oddelenie povrchu duše a ráfika a zabezpečuje taktiež prechod medzi pätkou a ráfikom.

Author :