Dopravná zápcha

By Category :

Určite ste to už zažili na vlastnej koži. Na ceste do práce alebo na návštevu ste  museli prudko brzdiť pred stojacimi autami. Zastanete, snažíte sa spomenúť si, či v dopravnom servise hlásili na danom úseku nehodu. Po dlhšej či kratšej chvíli sa rozbiehate. Najprv pomaly, potom rýchlejšie a nakoniec sa kolóna rozpustí. Nikde žiaden policajt, žiadne rozbité auto, žiadne trosky po nehode, sanitky, dokonca ani nezaznamenáte problémy v opačnom smere, ktoré by mohli spôsobiť, že zvedavci pred vami spomalili, aby sa pozreli, čo sa v opačnom smere stalo. Skrátka nič. Nič, čo by akýmkoľvek spôsobom mohlo zdôvodniť kolónu, z ktorej ste sa len pred chvíľou dostali.

zácpa

Dôvody, ktoré tvoria dopravné zápchy

  1. Človek, ktorý riadi auto
  2. Tvorenie hustej premávky

Pri hustej premávke stačí aby vodič za volantom zazrel v poli niečo čo sa podobá zveri a hneď na to, aby sa vyhol náhodnej kolízii zabrzdí. Vodič za ním musí tiež prudšie zabrzdiť, ďalší vodič tiež, ďalší tiež až niekto za nimi musí úplne zastať, aby sa vyhol kolízii s autom pred sebou. Za tým, čo zastal, zastanú aj ďalší a vzniká kolóna, ktorá môže trvať desiatky minút, kým úplne zmizne.
Takáto situácia  sa môže stať aj na diaľnici. Ako napríklad tvorenie kolóny pri výjazdu z diaľnice za ktorým je semafor, či kruhový objazd, pri hustej premávke sa i na diaľnici môže vytvoriť niekoľko hodinová kolóna.

dopravní zácpa

Ako sa vyhnúť tvoreniu kolóny

  • Každý vodič by mal viesť vozidlo pokojne a vyhýbať sa koncentrovaniu dopravy na jedno miesto.
  • Ďalšou z možností, ktoré by mohli vec vyriešiť, no v konečnom dôsledku jej veľmi nepomôžu je poučiť vodičov o správnom jazdení. 
  • Dodržiavať bezpečnostný odstup od vpredu idúceho vozidla rozstupy medzi autami v jednom smere, pomôžu vyhnúť sa násobeniu dôsledkov nepozornosti, či chýb iných šoférov.

Skúste dodržiavať tieto faktory a vyhnete sa nepríjemným kolíziám, ktoré sú na každodennom poriadku.

Author :