Dokladanie príjmu je samozrejmosťou

By Category :

Pre úverovaný klient alebo človek s exekúciami nemá šancu ani tu. Pôžičkové portály kladú na rizikovosť klienta čoraz väčší dôraz, overovanie príjmu je náročnejšie ako v banke, keďže spoločnosti nemajú prístup do všetkých registrov. Určite si treba pripraviť minimálne tri posledné bankové výpisy, často ale aj potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, výplatné pásky či daňové priznanie.

tendence.jpg

Nevýhody kolektívnych pôžičiek
Nevýhodou je vyššia administratívna, ale najmä časová náročnosť. Na vybavenie kolektívnej pôžičky si pripravte minimálne jeden, skôr ale až dva týždne, treba ju teda riešiť v dostatočnom časovom predstihu. V porovnaní s bankami sú takisto vyššie poplatky, keďže trh je neregulovaný- platí sa za poskytnutie aj predčasné splatenie úveru, približne 2 – 3 % zo sumy úveru. Tieto poplatky už vo väčšine bánk nenájdete.
Oplatí sa investovať do kolektívnych pôžičiek?
Doteraz sme rozoberali kolektívne pôžičky z pohľadu dlžníka, osoby, ktorá si chce prostriedky požičať. Teraz sa v krátkosti pozrieme aj na opačnú stranu mince – investorov. Tých lákajú portály najmä na oveľa vyššie výnosy, ktoré môžu dosiahnuť v porovnaní s bežným bankovým vkladom.
Toto tvrdenie je pravdivé, avšak iba čiastočne. Úrokové príjmy sú príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, takže je z nich nutné zaplatiť daň aj zdravotné odvody. Od výnosov si ešte treba odpočítať istinu, ktorá je vo vymáhaných, nesplácaných úverov, a ku ktorej sa už pravdepodobne nikdy nedostanete. A v neposlednom rade, kolektívne investovanie je pomerne náročné na čas. Existuje síce možnosť automatizovaných investícií, ale vtedy zase nemáte možnosť skontrolovať a odhadnúť konkrétnych žiadateľov, takže môže stúpnuť počet nesplácaných úverov vo vašom portfóliu.
Pre väčšinu ľudí je tak kolektívne investovanie skôr zábavou, hračkou na voľný čas, ako serióznou investičnou príležitosťou, hoci, samozrejme, existujú výnimky. Vhodnou príležitosťou môžu byť najmä investície do kolektívnych pôžičiek zabezpečených nehnuteľnosťou, kde je navyše možnosť vyšších vkladov.

dluhy.png

Kolektívne pôžičky a regulácia
 
Portály pôsobiace na Slovensku rešpektujú ochranu osobných údajov, no inak regulované nie sú. V budúcnosti je však pravdepodobné, že ak sa kolektívne pôžičky výraznejšie rozšíria medzi obyvateľstvom, Ministerstvo financií alebo Národná banka Slovenska neostanú ticho a zamerajú sa aj na tento trhový segment.
Kolektívne pôžičky nie sú produktom vhodným pre každého. No na druhej strane, ide o zaujímavú trhovú inováciu digitálnej ekonomiky, ktorá vynecháva banku ako sprostredkovateľa a ktorá môže priniesť riešenie a úžitok pre mnohých.

Author :