Deti v škole

By Category :

Je výborným rozhodnutím umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia. Vytvárajú sa tu prvé vzťahy mimo rodinné , deti sa naučia akceptovať iné deti, vytvárať kolektív, zabávať sa s inými deťmi.
Množstvo poznatkov získaných v predškolskom zariadení, ako aj množstvo hygienických návykov sa prenáša potom do prvého ročníka základnej školy.
V poslednej dobe je istým módnym trendom škôl vytvárať tzv. nulté ročníky. Ešte pred pár rokmi, nenastúpiť včas do prvého ročníka sa považovalo za spoločenskú hanbu . Dnes to v hojnej miere využívajú aj samotní rodičia žiakov, ktorí často najlepšie vedia, ako na tom ich dieťa je.  Často sa preto práve oni rozhodnú, že dieťatko je ešte príliš hravé, alebo bojazlivé a že práve nultý ročník by mu mohol prospieť.predškolská výchova.jpg
 Aj v škôlkach detský psychológovia posudzujú pripravenosť, či nepripravenosť jedinca nastúpiť na povinnú školskú dochádzku.
Reakcie rodičov po odporúčaní, aby dieťa navštevovalo najprv nultý ročník bývajú rôzne :

  • Šok a zásadné odmietnutie
  • Prekvapenie 
  • Prijatie tejto informácie priaznivo- ide predsa o dobro ich dieťaťa.

 Nultý roční je spravidla v tej istej škole, do ktorej bude dieťa chodiť aj do prvého ročníka.
Rovnako prichádza s taškou na chrbte, rovnako sadá do lavíc a plní úlohy dané vyučujúcim. V čom je teda rozdiel ?

škola hrou.jpg

  • V počte detí v triede- spravidla ich býva5-6
  •  V kratšom vyučovacom čase
  •  V sledovaní dieťaťa psychológom a triednym učiteľom.

Cieľom je dokonale pripraviť dieťa do prvého ročníka hlavne po psychickej stránke:

  • Aby sa dieťa nebálo ísť do školy
  • Naučilo sa obsedieť v lavici 45 minút
  • Sústredene pracovať na úlohách

Tomuto majú pomôcť aj rôzne krúžky, ktoré školy organizujú v popoludňajších hodinách.
Odklad o jeden rok nesmie znamenať pre rodinu tragédiu ! Nie je to nič neobvyklé nikde vo svete. Všetci máme predsa svoje vlastné tempo vývoja. Vôbec to neznamená, že takéto dieťa nemôže byť vynikajúcim študentom. Práve naopak. Tým, že mu doprajeme čas a vytvoríme lepšie podmienky pre jeho školský štart , tým vyššia je pravdepodobnosť jeho úspechu.

Author :